65 en ouder

Leef je leven

Leefjeleven

Paper art

Wat kan er allemaal gebeuren in deze levensfase?

• kinderen het huis uit
• met pensioen?
• veel vrije tijd, meer vakanties?
• hogere uitgaven hobby’s
• lagere vaste lasten
• vermogensoverdracht

Een fase waarin er veel verandert. Als het goed is heb je in een eerdere levensfase al veel geregeld zodat je nu financieel onbezorgd kan genieten. Maar natuurlijk rijzen er ook weer nieuwe vragen. Van ’t Riet adviseert en regelt het graag voor je.