50 – 65 jaar

Leef je leven

Leefjeleven

Paper art

Wat kan er allemaal gebeuren in deze levensfase?
• inkomensgroei zwakt af
• eerder stoppen met werken?
• kinderen het huis uit?
• zorgen voor later
• eigen huis
• meer tijd voor vakanties & hobbies?

Welke ontwikkelingen zijn er in je leven? Welke ambities en dromen heb je? Van ’t Riet bekijkt samen met jou je persoonlijke situatie, adviseert en regelt. Leef jij je leven.